هنر ظریف رندانه نوشتن و انتشار چرندیات

بی‌پروا بودن در انتشار نوشته‌هایمان کار هر نویسنده‌ای نیست. سال‌ها کوشش نیز جسارت «انتشار» نوشته‌هایمان را به ما نمی‌بخشد. چرا به انتشار نیاز داریم؟ مگر نوشتن در دفترچهٔ شخصی‌مان چه ایرادی دارد؟ بگذارید با یک داستان بیاغازم: نوشتن به‌مثابه‌ی یک سیب گندیده چند ماه پیش… حدودن مرداد روی تپه‌‌ای چمنی زیر پل طبیعت لمیده بوده […]