ارتباط ابهام و ایهام

در مورد ایهام چقدر می‌دونید؟ تا امروز چند بار آن را با ابهام اشتباه گرفته‌اید؟ امروز به این موضوع می‌پردازیم که ارتباط ایهام و ابهام به چه صورته و چه وقت نقش این آرایه‌های عزیز در نوشته‌هامون عاشقانه‌تر می‌شه. ارتباط ایهام و ابهام را در زندگی پیدا کنید به‌نظر من رونالدینو معروف شد چون به […]